darovací smlouva

§ 628 a následují zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. Darovací smlouva týkající se nemovitosti musí být uzavřena písemnou formou. Předmětem daru bývají nejčastěji pozemky či domy.

Co je k tomu potřeba:

  1. nabývací titul na pozemek či dům tzn. dokument, který dokazuje vlastnické právo toho, kdo chce nemovitost darovat (nejčastěji kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu o dědictví a jiné),
  2. znalecký posudek – není potřeba k sepsání darovací smlouvy samotné, složí pouze příslušnému finančnímu úřadu ke stanovení darovací daně. Ta je třeba zaplatit do 30 dnů od doručení darovací smlouvy od příslušného katastrálního úřadu s razítkem vkladu. K zaplacení daně je nutno podat daňové přiznání a přiložit znalecký posudek spolu s ověřenou kopií darovací smlouvy.


znění zákona na serveru business.center.cz >>

právní služby