notářské úschovy

§ 81 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Notář může do notářské úchovy přijmout závěti, cenné papíry a jiné listiny, a to za účelem jejich úschovy a následné navrácení tomu kdo tyto předměty do notářské úschovy uložil nebo jeho právním nástupcům.

A dále notář může přijmout do úschovy peníze a listiny za účelem jejich vydání třetím osobám. Nejčastěji tomu tak bude při zajištění vyplacení kupní ceny nemovitosti.

Pokud něco prodáváte nebo kupujete může nastat problém jakým způsobem se dohodnout s protistranou na zaplacení kupní ceny. Pokud dáte peníze prodávajícímu již při podpisu smlouvy, nemáte jistotu zda nechá prodávající zapsat Vaše vlastnické právo do katastru nemovitostí nebo zda nedojde k nějaké jiné komplikaci, pro kterou nebude možno Vaše vlastnické právo do katastru nemovitostí zapsat (např. exekuce na majetek prodávajícího a tedy nemožnost převodu nemovitosti). Pokud budete chtít vyplatit kupní cenu až po úspěšném zápisu do katastru nemovitostí vystavujete se riziku, že nemovitost bude převedena, avšak peníze nebudou vyplaceny.

Nejlepší cestou jak tento problém vyřešit je složení peněz do notářské úschovy. Notář se stane zárukou, že dle předem stanovených podmínek vyplatí peníze na předem stanovený účet. Nejčastěji tomu je tak, že jakmile notář obdrží pravomocné usnesení katastrálního úřadu o zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, vyplatí notář neprodleně peníze na stanovený účet nebo účty ( např. v případě, že nemovitost prodávají spoluvlastníci) popřípadě je možno s notářem dohodnout i jiné finanční transakce např. zaplacení daně z převodu nemovitosti z kupní ceny.

Co je k tomu potřeba?

  1. Iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) všech účastníků notářské úschovy,
  2. je nutno znát čísla bankovních účtů, na která se mají finanční prostředky vyplatit,
  3. pokud se nejedná o kupní či jinou smlouvu, která je zajišťována notářskou úschovou, a není sepsána naší notářskou kanceláří, pak je nutno přinést i originál této smlouvy.

právní služby