další osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

§ 72 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Notář může osvědčit jakoukoliv skutečnost, prohlášení nebo dej za splnění podmínek, že musí být schopen sám vlastními smysly tuto skutečnost, prohlášení nebo děj pozorovat a za předpokladu, že se bude jednat o skutečnost, prohlášení nebo děj, který bude způsobilý vyvolat právní následky. Notář zejména osvědčuje průběh losování, závodů, soutěží, osvědčuje skutečnost, že je někdo na živu, že někdo předložil určitou listinu, prohlášení a jiné...

právní služby