protestace směnek

zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů a § 76 zákona č. 358/1992 Sb, o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Notář provede směnečný protest na žádost majitele směnky. Majitel směnky tak formálně prokáže neúspěch předložení směnky k přijetí nebo k placení. Protest směnky je nutný k zachování směnečného nároku. Bez protestu by majitel směnky přišel po splatnosti směnky směnečný nárok.

Co je k tomu potřeba?

  1. Předložení splatné směnky,
  2. iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) směnečníka,
  3. údaj místa, kde má být placeno ze směnky.

právní služby