výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)

Notář může na požádání vyhotovit výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví.

Cena je stanovena paušální částkou 100,- Kč + DPH za jeden ověřený výpis (nezáleží na počtu stran listu vlastnictví).

Lze objednat i on-line na adrese: www.vypis.net (zde nutno připočíst částku poštovného)
výpis z obchodního rejstříku

Notář může na požádání vyhotovit výpis z obchodního rejstříku.

Cena je stanovena paušální částkou 50,- Kč + DPH za jeden ověřený výpis.

právní služby