založení družstva

II. Náležitosti návrhu na zápis do Obchodního rejstříku

  1. Obchodní firma,
  2. sídlo: (název obce - části obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, název ulice nebo náměstí),
  3. IČ: (přidělí rejstříkový soud),
  4. právní forma: družstvo,
  5. předmět podnikání (činnosti),
  6. statutární orgán: představenstvo (pokud stanovy malého družstva určí, že působnost představenstva plní členská schůze, je statutárním orgánem předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzi (jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo - event. datum narození není-li rodné číslo přiděleno), den vzniku funkce,
  7. způsob jednání,
  8. výše zapisovaného základního kapitálu,
  9. výše základních členských vkladů,
  10. prokura (byla-li udělena): (jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo - event. datum narození není-li rodné číslo přiděleno, způsob, jakým za podnikatele jedná),

Poznámky:
Návrh na zápis podepisují všichni členové představenstva, pravost podpisů musí být úředně ověřena, soudní poplatek ve výši 6 000 Kč v kolkových známkách je splatný podáním návrhu.


<< předchozí strana    další strana >>

právní služby