přidání předmětu podnikání, předmětu činnosti

Změna předmětu ponikání se provádí změnou společenské smlouvy, zakladatelské listy, stanov akciové společnosti nebo změnou obdobného základního dokumentu právnické osoby. Tato změna se provádí notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby.

Naše kancelář je připravena vám tuto standardní operaci provést v co nejkratším čase, a to s kompletní dokumentací, která je výše zmíněnému potřeba.

Co je k tomu potřeba?

  1. předložit společenskou smlouvu nebo jiný obdobný základní dokument společnosti.
  2. výpis z Živnostenského rejstříku

Naše kancelář pro Vás připraví všechny potřebné dokumenty, kterými jsou:

  1. notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby
  2. nové znění společenské smlouvy nebo jiného základního dokumentu právnické osoby
  3. návrh na obchodní rejstřík
  4. kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč

právní služby