založení společenství vlastníků jednotek

I. Náležitosti založení:
Obecná úprava založení společenství vlastníků jednotek se řídí dle ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

II. Náležitosti návrhu na zápis do Obchodního rejstříku:

  1. Název,
  2. sídlo (název obce (části obce), poštovní směrovací číslo, číslo popisné, název ulice nebo náměstí),
  3. IČ,
  4. právní forma: společenství vlastníků jednotek,
  5. předmět činnosti,
  6. statutární orgán: výbor nebo pověřený vlastník (u fyzické osoby je nutné uvést jméno, bydliště, rodné číslo; u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, jména, bydliště a rodná čísla osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem; u statutárního orgánu - výboru - je nutné uvést funkce - předseda, člen výboru),
  7. den vzniku funkce,
  8. způsob jednání,
  9. den vzniku společenství,
  10. orgány společenství.

Poznámky:
Návrh na zápis společenství do Obchodního rejstříku podepisuje celý výbor nebo pověřený vlastník, pravost podpisů musí být úředně ověřena. Společenství v řízení o návrhu na zápis i změny zápisu do Obchodního rejstříku jsou osvobozeny od soudního poplatku.

Přílohy:
Notářský zápis o průběhu ustavující schůze ve dvojím vyhotovení + stanovy společenství ve dvojím vyhotovení, zápis ze schůze výboru, kde byl zvolen předseda výboru, ve dvojím vyhotovení, výpis z katastru nemovitostí domu, podpisové vzory všech členů statutárního orgánu, doklad o přidělení identifikačního čísla, potvrzení z katastru nemovitostí o dni vzniku společenství (§ 9 odst. 3 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.)


<< předchozí strana

právní služby