založení společnosti v.o.s.

II. Náležitosti návrhu na zápis do Obchodního rejstříku

  1. Obchodní firma,
  2. sídlo (název obce - části obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, název ulice nebo náměstí),
  3. IČ (přidělí rejstříkový soud),
  4. právní forma: veřejná obchodní společnost,
  5. předmět podnikání,
  6. statutární orgán (u fyzické osoby je nutné uvést jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo - event. datum narození není-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, jména, bydliště a rodná čísla statutárních orgánů nebo jeho členů), den vzniku funkce,
  7. způsob jednání,
  8. společníci (u fyzické osoby je nutné uvést jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo - event. datum narození není-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo),
  9. prokura - byla-li udělena (jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo, popř. datum narození není-li rodné číslo přiděleno, způsob, jakým za podnikatele jedná.)

Poznámky:
Návrh na zápis společnosti do Obchodního rejstříku podepisují všichni společníci, pravost podpisů musí být úředně ověřena, soudní poplatek ve výši 6 000 Kč v kolkových známkách je splatný podáním návrhu.


<< předchozí strana    další strana >>

právní služby